Együtt az ifjúsággal:

A helyi fiatalokkal részt vettünk a Nemzeti Mûvelõdési Intézet Leleményes Hõseink felhívásán (2015), és meglepetésünkre Baranyában egyedüliként értünk el jó eredményt. Nyugat-magyarországi látóutat nyertünk, így a fiatalokkal nagyon sok inspiráló, civil, jó gyakorlatot ismerhettünk meg.

A következõ lépés  az NMI ifjúsági tréningje volt, amit helyben rendeztünk meg, Spirk Nikoletta ifjúsági referens vezetésével. Ezen a tréningen leraktuk az alapjait egy Vásárosbéci ifjúsági értékõr programnak, melyet a  Hermann Ottó Intézet is támogat szakmailag, az általuk kidolgozott módszertannal. 2016.09.10.-én érkeznek hozzánk az elsõ szakmai tájékoztató napra. Az NMI belsõ pályázatán elnyert összegbõl tudjuk finanszírozni a fiatalok szakmai felkészítését és a médiafoglalkozásokat is. Sok a kollégista középiskolás diák, ezért nem teljesen folytonos a munka, fõleg hétvégeken tudunk találkozni.

Most kerül beadásra (2016.09.04.) egy óriás-társasjáték projekt amit szintén a fiatalokkal készítettünk az önkéntesség jegyében.

Tavaly nyáron beindítottunk „Diákmunka másként” programunkat, nagyon jól sikerült:

 Az elsõ csoportos megbeszélés során felmértük a diákmunkások kompetenciáit és kialakítottunk egy részletesen követhetõ, komplex programot:

 

DIÁKMUNKA MÁSKÉPP címmel.

Fontos volt, hogy a diákok is elkötelezettek legyenek, aktív szerepet kapjanak a tervezésben és kivitelezésben egyaránt. Programunknak két fõ eleme volt, a közösségszervezés és a faluszépítés, melyeket idõben is elkülönítettünk.  Délelõtt játszóházat szerveztünk a falubeli gyerekeknek, délutánonként kisebb faluszépítõ munkákat végeztünk. A diákmunkások Vásárosbéc nagy rendezvényein is aktívan részt vettek. A közösségi médiát együtt szerkesztettük. (Vásárosbéc Szeretlek facebook oldal: https://www.facebook.com/bec.vasaros/photos_all)

 

1. JÁTSZÓHÁZ:

Életkor: 2-17 éves korig

Létszám: 10-15 fõ / napMinden délelõtt változatos programokkal vártuk a gyerekeket: verstanulás, meseolvasás, népi játékok, sport foglalkozás, kézmûves foglalkozások, társas játék, – egyéb közösségi játékok.

2. FALUSZÉPÍTÕ PROGRAM:

Életkor: 5–18 éves korig

Létszám: 6-10 fõ/ nap

Vásárosbéc Önkormányzatával közösen feltérképeztük, hogy milyen kisebb munkálatokkal javíthatnánk a faluképen és délutánonként egy-egy részfeladatot végeztünk:

A buszmegálló teljes kitakarítása, padok lemosása, a buszmegálló dekorációja (gyerekrajzok, fotók), a katolikus templom elõtti virágoskert megkapálása, szemétszedés a község egész területén több alkalommal, a Kultúrház környékének rendbetétele, virágültetés, a kultúrházban és kívül javító festés ( egyik diákmunkásunk szobafestõnek tanul), a buszmegálló átfestése, a Kultúrház-Könyvtár tábla festése, kicsikkel közösen, játszósarok kialakítása a teleházban.

Az önkéntesek ösztönzésére (Bankó István Polgármester engedélyével) bevezettük a Béczi Bankó “valutát”, melyet a faluszépítõk kaptak és rendezvényeinken fagylaltra, dinnyére cserélhettek.

Nagy rendezvények:

Diák munkásaink a Virágóra Alapítvánnyal közösen szervezték és koordinálták a programokat.

1. Szigetvári Kultúr és Zöld Zóna Egyesülettel közösen szerveztük a Tûzoltó Napot:

– tûzoltó autó kivonulása Vásárosbécre, szakmai bemutató

– közös szilvásgombóc fõzés üstben

– fociverseny a SzKZZ Tanodásaival

2. Vízicsúszdát alakítottunk ki két alkalommal a szülõkkel közösen, egy nagyobb dombon, melyen órákig csúszkálhattak a gyerekek, felügyelettel.

3. Két alkalommal utcabált rendeztünk.

4. 2015.08.15-én megrendeztük az “Új Kenyér Ünnepét”, ahol a diák munkások – elõzetes felhívás után- lisztet gyûjtöttek a településen élõktõl. Az összegyûjtött lisztbõl kenyeret dagasztottunk és kemencében megsütöttük. Kis ünnepség után, melyben szintén szerepet vállaltak a diákok, szétosztottuk a falubeliek között Vásárosbéc közös(ségi) kenyerét.

Összességében:

A 2015 évi diákmunka Vásárosbécen nagyon hatékony volt. Kis közösség kovácsolódott.

Minden gyerekcsoportot érzékenyítettünk településünk, környezetünk iránt: a kisebb gyerekek játszósarkukat azóta is rendben tartják, a nagyobbak a Kultúrház fehér falaira, a buszmegálló tisztaságára figyelnek jobban. Az idõsebb korosztály nagy örömmel fogadta a fiatalok felelõsségteljesebb hozzáállását.

Egy-két vélemény a gyerekek tollából:

Osztaffin Gábor:

“Jó környezetben telt az a 3 hét, eredményesen dolgoztunk, figyeltünk a gyerekekre,tanitottuk õket, takarítottunk utánuk és velük, programokat szerveztünk nekik és úgy vettük észre hogy õk is szerettek velünk együtt lenni.”

Szilágyi Nikolett:

“Nagyon élveztem, hogy fontos, értelmes dolgokat csinálunk, szívesen foglalkoztam a gyerekekkel. Érdekes tapasztalat volt a lisztgyûjtés a közösségi kenyérhez, sokan utánunk kiabáltak, hogy vigyünk onnan is lisztet. Nagyon tetszett, hogy a falu összefogott és ezt a saját bõrömön érezhettem.”

Orsós Dávid:

“Jó volt, hogy szakmai tudásomat is felhasználhattam, örültem hogy látványos munkát végeztem a festéssel.”

Szilágyi Veronika:

“Annak örültem, hogy volt kerete a napunknak, tudtuk, hogy mikor mit várnak el tõlünk, és nagyon élveztem is a feladatokat.”

Popa Luca:

“Szeretek szervezni és tetszett, hogy saját ötleteimet is megvalósíthatom. Jó érzés volt, hogy alakíthatom a facebook oldalt, hogy az egész faluval kommunikálhatok.”

Orsós Georgina Dominika:

“ Tetszett, fõleg a gyerekprogramokat szerettem. A vizicsúszdát én is kipróbáltam, szenzációs volt.”

Szegleti Mónika:

“Nagyon szerettem a gyerekekkel való foglalkozásokat, de jó volt, hogy például teljesen rendbe tettük a buszmegállót, sokan örültek a kiragasztott gyerekrajzoknak, fényképeknek.”

és ahogy a falu látta:

Horváth Nóra: “Nagyon hasznos volt idén a diákmunka, sok programot valósítottak meg a gyerekek, összekovácsolták a közösséget erre az idõre. Jó ötlet volt a “Béczi Bankó” is, ez még jobban ösztönözte a faluszépítésre a gyerekeket. Kedves volt, ahogy büszkén meghívták szüleiket egy-egy fagyira, szelet dinnyére.”

Illés Jánosné: “Jó volt látni a serénykedõ fiatalokat, szívesen követtem a facebookon is a színes programokat.”

Popa Zoltán: “ Örültem, hogy a diákok más szemmel is ránéznek a falura, hogy látják mit tehetnek õk a változásért. Hasznos, hogy a falubeli gyerekek tartalmasan töltik el a szünidõt, nem csak a kicsiket, a kamaszok közül is sokakat bevontak a játszóházas programokba. Ebben a két hónapban élt, zsongott a falu.”