Céljaink:

A Virágóra Alapítvány alapvetõ célkitûzése – elsõsorban fiatalok számára-, a környezettudatos életmód gyakorlati bemutatása, terjesztése. Egyrészt felvállaltuk Vásárosbéc és vonzáskörzetének kulturális (köz)feladatait, valamint életmód táborainkba az országból és határainkon túlról is érkeznek csoportok, hogy megismerjék komplex programunkat.

A Virágóra – a gyermekek környezeti neveléséért – Közhasznú Alapítvány céljai:

– Támogatja a környezeti nevelés-mint oktatási módszer- népszerûsítését az általános és középiskolás diákok között.
– Támogatja a diákok identitástudatának erõsítését a népi kultúra, népmûvészet, kézmûvesség, solymászat és Magyarlukafa, Vásárosbéc hétköznapjainak megismerése által.
– Támogatja a Zselici környezet megóvását, a Zselicség természeti értékeit, az alapítvány (magyar állatfajtákból álló ) tenyészetével való közvetlen kapcsolat, a biokertészet munkájában való aktív részvétel valóság közelibb képet ad a természetvédelemrõl és így mély alapja lehet a diákok késõbbi, ilyen irányú oktatásának.
– Támogatja az életmód-tábor üzemeltetését, melynek komplex (pedagógusok, szakemberek segítségével kidolgozott) programja egységbe foglalja az alapítvány összes célkitûzéseit és gyakorlati úton is megvalósítja azokat.
– Az Alapítvány felvállalja a környezõ települések néphagyományainak feltárását, megõrzését, a jeles napok rendezvényein keresztül, és egyéb kulturális, természetvédelmi feladatok elvégzését elsõsorban a helyben élõ ifjúság aktív részvételével.

Életmód-táborainkat az ország különbözõ városaiból közel száz csoport vette igénybe, de a közeli falvakból is érkeztek táborozók. Az évrõl évre visszatérõ csoportoknak egymásra épülõ környezeti nevelési programokat tervezünk. A programok színesítése érdekében más civil szervezetekkel is együttmûködünk: Édenkert Egyesület, Kaptár Egyesület, Szigetvári Kultúr-és Zöld Zóna Egyesület, Somogyhárságy Fejlõdéséért Egyesület, Bástya Gyermekszolgálat stb.
Vásárosbéc, Magyarlukafa, és a környezõ községek fiataljainak bevonásával rendszeres környezeti nevelési programokat szervezünk, zselici túrák, Bio-Nap, gyógynövények bemutatása, egészséges ételek kóstolója, Kihívás Napja sportprogram, elõadások az állatvédelemrõl, forrás és patakmeder tisztítás stb. formájában. Három éven át környezettudatosságra épülõ tagóvodát is mûködtettünk Magyarlukafán.
Jelenlegi „kertelõk” projektünk most indult, önkéntes fiatalokkal gyümölcsfákat ültetünk a vásárosbéci önkormányzat által kijelölt közterületekre, illetve kedvcsinálóként mini veteményeskertet alakítunk ki olyan családoknál, ahol jelenleg nem folyik kertmûvelés.
Kulturális feladataink közé tartozik a jeles napok bemutatása, megünneplése. (Pl: Márton nap, szabadtéri Betlehem építése, elõadások, stb.), de a környezõ községek közt egyetlen ifjúságvédõ szervezet lévén az egyéni önismereti foglalkozásokat, korrepetálást is alapítványunk végzi.